Aktuality

V průběhu migrace portálu Informace pro knihovny může docházet ke krátkodobým výpadkům přístupnosti a aktualizace dokumentů může být zpožděná. Omlouváme se a prosíme o pochopení.


Formuláře vyúčtování VISK za rok 2014


Vyhlášení výběrového řízení K21 na rok 2015


Knihovna roku 2014


Služby knihoven knihovnám


Autorské právo v praxi


Zveřejňování fotografií z akcí v knihovnách


Perly a perličky z fondu KKL


Standard pro dobrou knihovnu (.pdf)


Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven


Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury


Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb