Aktuality

V průběhu migrace portálu Informace pro knihovny může docházet ke krátkodobým výpadkům přístupnosti a aktualizace dokumentů může být zpožděná. Omlouváme se a prosíme o pochopení.


Výsledky a zápisy 2. kola VISK 2014


Služby knihoven knihovnám


Autorské právo v praxi


Zveřejňování fotografií z akcí v knihovnách


Recenze knih


Výsledky a zápisy VISK 2014


Kalendář 2015


Výkaz regionálních funkcí za rok 2013 (.xls)


Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 - prezentace


Perly a perličky z fondu KKL


Knihovna roku 2013 - výsledky


Čtenáři a čtení v ČR (2013) (.pdf)


Standard pro dobrou knihovnu (.pdf)


Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně internetizace knihoven


Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury


Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb