Adresář škol zajišťujících studium oboru  "knihovnictví"

Aktualizováno ke dni 10. 1. 2012 v oddělení vzdělávání Knihovnického institutu Národní knihovny ČR.

 1. Vysoké školy
 2. Vyšší  odborné školy
 3. Střední odborné školy
  1. Čechy
  2. Morava

 A. Vysoké  školy

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav informačních studií a knihovnictví

ul. U Kříže 8 (areál UK)
158 00 Praha 5 - Jinonice
Budova B, 2. patro, místnosti (2003-2011)
Tel.: 251 080 111 (ústředna), 251 080 205 (sekretariát UISK)
E-mail: uisk@ff.cuni.cz
http://uisk.ff.cuni.cz/
Ředitel ústavu: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Sekretariát ústavu: Klára Foglarová

Studijní obor:

Informační studia a knihovnictví

 • tříleté jednooborové bakalářské studium prezenční a kombinované
 • dvouleté navazující magisterské studium prezenční i kombinované
  • specializace informační
  • specializace knihovnická
  • specializace knihovědná

Informační věda

 • tříleté doktorské studium prezenční i kombinované
  (pro absolventy magisterského studia)
Masarykova univerzita v Brně
Filozofická fakulta
Ústav české literatury a knihovnictví
Kabinet knihovnictví

Arne Nováka 1
602 00  Brno
Tel.: 549 493 116 
E-mail: kisk@phil.muni.cz , dorazilova@phil.muni.cz
http://kisk.phil.muni.cz   
Vedoucí KISK: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Sekretariát: Mgr. Marie Dorazilová

Studijní obor:

Informační studia a knihovnictví

 • tříleté bakalářské jednooborové studium prezenční i kombinované
 • dvouleté navazující magisterské studium prezenční i kombinované
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav bohemistiky a knihovnictví

Masarykova třída 37
746 01 Opava
Tel.: 553 684 111 (ústředna), 553 684 419 (Ústav bohemistiky a knih.), 553 684 412 (oddělení knihovnictví)
E-mail: helena.brendlova@fpf.slu.cz  
http://www.slu.cz/fpf/cz/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi
Vedoucí ústavu: Doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Sekretářka: Helena Brendlová
Vedoucí oddělení knihovnictví: Prof. Ing. Milan Konvit, Ph.D.

Studijní obor:

Knihovnictví

 • tříleté bakalářské studium prezenční i kombinované

Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu

 • dvouleté navazující magisterské prezenční i kombinované studium
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Ústav informatiky

Bezručovo náměstí 13
746 01 Opava
Tel.: 553 684 111 (ústředna), 553 684 368 (Ústav informatiky), 553 684 358, 553 684 373, 553 684 374 (oddělení informační vědy)
E-mail ústavu: hana.cerninova@fpf.slu.cz
http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-informatiky/
Vedoucí ústavu: doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc.
Sekretariát: Dana Panajotidisová
Vedoucí oddělení informační vědy: PhDr. Jindra Planková, Ph.D.

Studijní obory:

Informační studia se zaměřením na knihovnictví

  • tříleté bakalářské studium prezenční i kombinované

Informační a knihovnická studia

  • dvouleté navazující magisterské studium prezenční i kombinované

B.  Vyšší odborné školy

Vyšší odborná škola informačních služeb

Pacovská 350/4
140 00 Praha 4
Tel.: 241 080 311
E-mail studijního oddělení: skoudli@sks.cz, vesela@sks.cz
E-mail ředitele školy: machytka@sks.cz
http://www.sks.cz
Ředitel: PhDr. Jan Machytka

Studijní obor:

Informační management

 • tříleté denní vyšší studium (školné 2 500.- Kč/rok)
  specializace: služby knihoven

Informační studia a knihovnictví

 • tříleté bakalářské studium realizované ve spolupráci s UISK FF UK

C.  Střední  odborné  školy

1.  Čechy

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola  profesora Švejcara

Klatovská 109
320 57  Plzeň
Tel.: 377 441 641
E-mail: info@spstrplz.cz   
http://www.spstrplz.cz
Ředitel: Ing. Rostislav Študent

Studijní obor:

Informační služby - Knihovnictví

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Bydlinského 2474
390 41  Tábor
Tel.: 381 252 414, 393 033 200
E-mail: skola@ssjs-tabor.cz  
http://www.ssjs-tabor.cz/
Ředitel: Mgr. Jaroslav Petrů

Studijní obor:

Informační služby

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.

nám. Bohuslava Martinů 95
572 01   Polička
Tel.: 461 725 935
E-mail: splichal@souobchpolicka.cz
http://www.souobchpolicka.cz/
Ředitel: Mgr. Šplíchal Vladislav

Studijní obor:

Informační služby

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
  (školné 8 000.-Kč/rok)
Integrovaná střední škola Mladá Boleslav

Na Karmeli 206
293 80  Mladá Boleslav
Tel.: 326 321 649, 725 028 202
http://www.issnakar.cz
Ředitel: Mgr. Štefan Klíma

Studijní obor:

Informační služby - Knihovnictví

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Střední škola živnostenská Sokolov

Žákovská 716
356 01 Sokolov
Tel: 352 622 765
E-mail: skola@zivnostenska-sokolov.cz
http://www.zivnostenska-sokolov.cz
Ředitelka: Mgr. Hana Jandíková

Studijní obor:

Informační služby

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

2.  Morava

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb

Kotlářská 9
611 53  Brno
Tel.: 541 321 338 
E-mail: oa@oakobrno.cz
http://www.oakobrno.cz
Ředitel: RNDr. Jaroslav Honza, Csc.

Studijní obor:

Informační služby

 • zaměření Knihovnické a informační služby
  čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Masarykova 101,
763 26  Luhačovice
Tel.: 577 131 067, 577 131 197
E-mail: vedeni@sosluhac.cz
http://www.sosluhac.cz
Ředitel: PaedDr. Karel Milička

Studijní obor:

 • Informační služby
  čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Střední odborná škola Olomouc  spol. s r. o.

Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc - Řepčín
Tel.: 585 411 935, 603 864 891
E-mail: skola@skolaodborna.cz
http://www.skolaodborna.cz
Ředitelka: Mgr. Světlana Daňková

Studijní obor:

 • Informační služby
  čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou (roční školné 14 800,- Kč)

10.07.2013 - Zuzana Ježková

Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb