Účast na projektu

CALIMERANa koordinační akci se bude podílet celkem 48 knihoven a dalších institucí z oblasti kultury z Arménie,Belgie,Bosny a Hercegoviny,Bulharska,České republiky, Dánska,Estonska, Finska, Francie, Holandska, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Makedonie, Moldavska, Německa, Norska, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska,Turecka a Ukrajiny.
Za Českou republiku se koordinační akce zúčastní Národní knihovna ČR, zastoupená Mgr. Adolfem Knollem, náměstkem ředitele NKČR a členem Řídící rady projektu a Knihovna Kroměřížska, jejíž ředitelka PhDr.Šárka Kašpárková je národní koordinátorkou akce v rámci České republiky. (Podrobnější seznam účastníků projektu podle institucí je možno najít na webové stránce projektu v angličtině).

Pro zajištění průzkumů a dalších požadovaných materiálů, jež bude nutno za ČR zpracovat, byla vytvořena pracovní skupina ze zástupců místních kulturních institucí, v níž jsou zástupci muzeí, archivů a knihoven. Vzhledem k tomu, že se členové této skupiny při realizaci akce neobejdou bez spolupráce širší odborné veřejnosti, byli pracovníci knihoven, muzeí a archivů vyzváni k účasti na projektu a mnozí z nich již přislíbili pomoc. Všem těmto kolegům děkujeme a pro další případné zájemce o spolupráci uvádíme kontakty na národní koordinátorku a jejího zástupce (kasparko@knihkm.cz, miroslav.ressler@nkp.cz).

25.11.2004 - Miroslav Ressler

Národní knihovna ČR


Hledání v IPK - Google
IPK www


Databáze knihovnické literatury - KKL
Terminologická databáze - TDKIV
Databáze zkratek - KZK
Adresář knihoven - ADR

RSS

Oborová brána KIV (Knihovnictví a informační věda)

English

European Library

fb